Reparació

Un piano pot tenir unes 12.000 peces. Un cop muntades ens trobem en molts punts de fricció. Això comporta desgast i desajustaments. Els pianos acústics estan construits amb uns materials molt resistents a diferència dels digitals. No obstant,  el pas del temps i les hores de tocar van malmetent els materials. També la climatologia ajuda a desgastar -los.  Finalment hi ha uns inquilins no desitjats que també poden destrossar l'instrument, ratolins, corcs i arnes.

Reparació dels mecanismes de desgast - Martellets, cordes, apagadors, tecles... FOTO

 

Reparacions més habituals

Desgast de les parts de la tecla. Morteses i mosques.

Eixos, pells i feltres de la maquina.

Martellets. Desgast del feltre de llana. 

Apagadors de les cordes. 

Corda blanca i bordons

Sistema de pedals.

 

Deteriorament de la taula harmònica.

Desperfectes en el moble.

 

 

 

 

 

Instal·lació de sistema silent -  permet disfrutar del piano amb auriculars o sistema d altaveus.